Chính sách thanh toán

  1. Các hình thức chấp nhận thanh toán

⊗ Trực tiếp tại công ty        * Trực tuyến                                     ⊗ Chuyển khoản

          *  Tin nhắn (SMS)               *  Đơn vị thanh toán trung gian        *  Visa, Master Card

......... ⊗ Thanh toán khi nhận hàng (COD)   

......... * Hình thức khác.....................................................................................................

 

  1. Thanh toán giữa Người mua – Người bán

Hiện tại đang triển khai hình thức Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Bước 1: Người Mua đặt đơn hàng trên Vhomemart; nhấn chọn “Thêm vào giỏ hàng”,  Truy cập vào mục “Thanh toán”. Tiếp theo chọn “Tiến hành thanh toán

Bước 2: Sau khi Vhomemart xác nhận thông tin đơn hàng của Người Mua, Vhomemart chuyển thông tin tới Người Bán;

Bước 3: Người Bán tự giao hàng. Người Mua nhận hàng và thanh toán cho Người Bán

(Nếu Người Mua không chọn vận chuyển bởi Người Bán, Vhomemart hoặc đơn vị vận chuyển sẽ giao hàng, Người Mua thanh toán cho Vhomemart hoặc đơn vị vận chuyển, sau đó Vhomemart chuyển trả tiền hàng cho Người Bán)

 

  1. Thanh toán giữa Người Bán và Vhomemart

Vhomemart sẽ chuyển trả khoản thu hộ cho từ Khách hàng cho Người Bán mỗi tháng một lần sau khi đã trừ đi các chi phí vận chuyển (nếu có) mà Vhomemart có quyền hưởng, và

Sau khi hết thời gian khiếu nại của đơn hàng hoặc Người Mua xác nhận không có khiếu nại, Vhomemart thanh toán tiền hàng cho Người Bán thông qua chuyển khoản.