Những câu hỏi thường gặp:

Hỏi: Làm thế nào để liên hệ với nhân viên?

Đáp: Số điện thoại đường dây nóng: 0211 3886 386 hoặc email: contact@vhomemart.vn

Hỏi: Làm thế nào để kiểm tra tình trạng của đơn hàng?

Đáp: Trên www.vhomemart.vn trong phần “Đơn hàng của tôi” và trong email đã đăng ký

Hỏi: Làm thế nào để trả lại hàng?

Đáp: Đọc chính sách đổi trả hàng