CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH

Vhomemart.vn

  1. Các biện pháp giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

⊗ Tự thỏa thuận            ⊗ Đưa ra cơ quan pháp luật          * Hình thức khác

           

  1. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp, Vhomemart đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Vhomemart. Các khiếu nại, tranh chấp sẽ được xử lý theo các bước sau:

Bước 1: Thành viên mua hàng có thể khiếu nại về hàng hóa của Người Bán bằng hình thức gửi thư tới địa chỉ: Khu Xóm Phổ, xã Quất Lưu, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc; gọi tới số khiếu nại 18009411; hoặc gửi khiếu nại tới mail: contact@vhomemart.vn.

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Vhomemart sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Người Mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì Vhomemart sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Người Mua để giải quyết tranh chấp đó. Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 07 ngày kể từ khi Vhomemart nhận được thông tin khiếu nại.    

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Vhomemart thì ban quản trị sẽ yêu cầu Người Mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Các bên bao gồm Người bán, Người Mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với Người bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng.

Đối với Vhomemart sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến Người Mua và Người bán nếu được Người Mua hoặc người bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi Người bán, Người Mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho bán quản trị của Vhomemart. Trong trường hợp giao dịch phát sinh tranh chấp mà lỗi thuộc về Người bán: Vhomemart sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Vhomemart sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của Người bán đó trên sàn giao dịch đồng thời yêu cầu Người bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên Người Mua, người bán, thì một trong 2 bên Người Mua và người bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.